Du lịch nguy hiểm là có những mối nguy hiểm hiện hữu, người chơi biết và chấp nhận nguy hiểm tham gia.

Tuy nhiên, theo ông Đạt thì du lịch mạo hiểm gắn nhiều đến rủi ro, thậm chí đến tính mạng của người tham gia.
“Về phía công ty du lịch khi khai thác cần cải tạo địa hình, cải tạo để giảm bớt sự nguy hiểm, nhưng vẫn có độ khó để khách chinh phục. Công ty cũng cần có
Tôi cho rằng những hoạt động ở thác Datanla nên được xếp vào loại thể thao mạo hiểm hơn. (Du lịch mạo hiểm: Có yếu tố nguy hiểm nhưng đã triệt tiêu những mối nguy hiện hữu , như thiết bị an toàn, kỹ năng, kiến thức. Mạo hiểm ở đây là độ khó, khả năng người tham gia (khách), và các yếu tố không lường được trước, và người chơi chấp nhận tính chất mạo hiểm đó.
Du lịch nguy hiểm là có những mối nguy hiểm hiện hữu, người chơi biết và chấp nhận nguy hiểm tham gia.
Thể thao mạo hiểm là các môn thể thao tại điểm du lịch hay ở đâu đó, người ta thiết kế các môn thể thao kèm theo các yêu cầu an toàn tuyệt đối (đối với thiết bị), mạo hiểm ở đây là độ gây cấn và khả năng chấn thương từ những pha gây cấn đó”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress