Các cơ quan nên thường xuyên kiểm tra thực tế tính an toàn cho du khách

người làm công tác cứu hộ có kinh nghiệm và các phương tiện cứu hộ giám sát và kịp thời cấp cứu khách khi cần, song song đó là phương án cứu hộ, cấp cứu tại chỗ.
Du khách khi tham gia du lịch mạo hiểm cần mua bảo hiểm tại chỗ, cần được trang bị bảo hộ kỹ càng, phù hợp với địa hình. Khách cũng cần được huấn luyện để biết cách chơi an toàn.
Cơ quan quản lý cũng cần có những quy định chặt chẽ về bảo đảm an toàn cho du khách đi du lịch; cần chặt chẽ trong khâu cấp phép và quản lý các doanh nghiệp khai thác loại hình du lịch mạo hiểm. Các cơ quan nên thường xuyên kiểm tra thực tế tính an toàn cho du khách và có chế tài xử phạt nặng, rút giấy phép các đơn vị khai thác, hướng dẫn viên không đáp ứng điều kiện”.
Ở một góc độ nhìn rộng hơn, một người kinh doạnh trong lĩnh vực du lịch (xin giấu tên) cho rằng: “Chính phủ cần phân loại và đưa ra các quy định cụ thể cho từng loại hình du lịch: Du lịch mạo hiểm, du lịch nguy hiểm, thể thao mạo hiểm…

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress